Wie zijn wij
Bedrijfsoverzicht
Fokkerij en Visie
Historie

Het melkveebedrijf is in 1924 opgericht door van de Zanden. Het bedrijf is onstaan uit heideontginning en was toendertijd een gemengd bedrijf.
In 1972 is er één ligboxstal gebouwd voor 100 melkkoeien waarna het bedrijf zich heeft gespecialiseerd in melkvee. In 1980 is een tweede ligboxenstal gebouwd voor 85 melkkoeien. Voor de quotering werd er 950.000 kg melk geproduceerd op het bedrijf door zo'n 170 stuks melkkoeien. Na de quotering werd de productie begrensd op 760.000 kg melk. In de loop der jaren is dit melkquotum uitgebreid. In 2001 is besloten door de groeiende vraag naar arbeid om te starten met twee automatische melksystemen. In 2008 is er een derde automatisch melksysteem bijgeplaatst waardoor op het bedrijf nu zo'n 160 melkkoeien met bijbehorend jongvee worden gehuisvest. Het bedrijf melkt nu een melkquotum van om en nabij de 1.500.000 kg melk vol.

Doelstelling:
In de komende jaren zal er voorzichtig doorgegroeid worden richting het einde van de quotering. Daarna is het de bedoeling om te groeien richting een omvang van zo'n 250 melkkoeien. Waarbij een deel van het jongvee elders zal worden opgefokt.

HomeHet bedrijfKoeienEen greep uit onze nafokStierenServiceLinks